LinuxpingvinLinux som operativsystem

ApachefÀderApache som webbserver

MySQL-logotypMySQL som databas

PHP-logotypPHP som scriptsprÄk